Tabung Masa Depan

Tuesday, January 31, 2012

Rancangan Pengajaran Harian (RPH) Bahasa Melayu Tahun 3


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 3Tarikh                             : 25 Ogos 2010
Masa                              : 8.00-9.00 pagi (60 minit)
Tahun                              : 3 Bestari
Mata pelajaran              :   Bahasa Melayu Tahun 3
Tema                            :   Keluarga
Tajuk                            :   Jasa Ibu

Objektif                        :  Pada akhir pembelajaran, murid dapat :
                                       1.        Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul.
   2.        Menyatakan lima isi penting daripada teks yang telah disediakan.
   3.        Menulis lima ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang    betul.
Fokus utama               : 6.3        Membaca dan mengenal pasti isi utama dan isi sampingan daripada    teks
                                     Aras 2  (i) mengecam isi penting daripada pelbagai bahan bacaan.

Fokus sampingan      : 5.1    Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul   dan memahami perkara yang dibaca.
                            Aras 2 (i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan pada penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca
                                    
                                     8.1        Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal dan ayat majmuk
                                    Aras 3 (i) Membina ayat tunggal dan ayat majmuk yang lengkap.


Sistem bahasa              :    Tatabahasa        -           tanda baca, kata hubung, sebutan/int
                    Kosa kata    -        menyayangi, berbudi bahasa, membantu, derhaka,                                                                                                         gembira, dll.

Ilmu                              : Pendidikan Agama Islam dan Moral, Pendidikan Muzik
Nilai                              : Hormat, kasih sayang.
KBT                             :KB-, menyenaraikan, belajar cara belajar
                                      Kontekstual, Konstruktivisme
BBM                        : Petikan teks syarahan ‘Hargai Pengorbanan Ibu’, Kad imbasan,  Lembaran kerja,    Klip video syarahan ‘ Hargai Pengorbanan Ibu’, Klip video lagu ‘Ibuku’.


Masa / Langkah
Isi Pelajaran
Aktiviti P& P
Catatan

Set Induksi
(5 minit)

Klip video syarahan    ‘Pengorbanan Ibu’.

1.Guru menayangkan klip video syarahan bertajuk ‘Pengorbanan Ibu’
2.Guru meminta murid menonton sambil mengenal pasti nama sebutan, intonasi dan gaya syarahan yang terdapat dalam klip video tersebut.
3. Murid mendengar dan menyatakan sebutan, intonasi dan gaya syarahan dalam klip video yang telah ditonton .


 BBM
-Klip video syarahan‘Pengorbanan Ibu‘

KBT
Kontekstual
Kecerdasan pelbagai
Kemahiran berfikir

Nilai : hormat, kasih sayang

Langkah 1
(20 minit)

Bacaan teks syarahan ‘Hargai Pengorbanan Ibu’

1. Guru memilih 5 orang murid membaca teks syarahan dengan sebutan dan intonasi yang betul.
2. 5 orang murid menyampaikan syarahan berdasarkan teks ‘ Hargai Pengorbanan Ibu’ dengan sebutan dan intonasi yang betul.Kemahiran Lisan

Teori Behaviourisme

Sistem bahasa:
Sebutan, intonasi

kontekstual
Langkah 2
(15 minit)
5 isi penting Teks syarahan ‘ Hargai Pengorbanan Ibu’
1.Guru membahagikan murid kepada lima kumpulan dan setiap kumpulan.
2.Guru mengedarkan teks syarahan bertajuk ‘Hargai Pengorbanan Ibu’ kepada murid-murid.
3. Guru meminta setiap kumpulan mencari 5 isi penting daripada teks syarahan yang diberikan.
4. 5 orang murid menyatakan dan menyenaraikan 5 isi penting di papan hitam
Kemahiran Membaca

BBM
Teks syarahan ‘Hargai Pengorbanan Ibu’

Kemahiran Berfikir- menyenaraikan, belajar cara belajar

Koperatif, kontekstual

Nilai: Kerjasama
Langkah 3
(15 minit)
Ayat Tunggal dan Ayat Majmuk

Kata Hubung:                
- dan
- tetapi
1. Guru menerangkan penggunaan kata hubung ‘dan’ dan ‘tetapi’.
  2.Guru mengedarkan lembaran kerja kepada murid.
  3.Murid membina 5 ayat majmuk berdasarkan ayat tunggal yang diberikan dalam lembaran kerja.
  4.Guru meminta 5 orang murid menyatakan jawapan dengan kuat dan jelas.
Kemahiran Menulis

KBT:
Konstruktivisme,

Kemahiran berfikir:
Kemahiran Belajar Cara Belajar

Sistem bahasa:
Kata hubung
Penutup
(5 minit)
 -Rumusan isi
-Murid-murid diminta menyanyikan lagu ‘Ibu’
1.Guru merumuskan P&P dengan sesi
 soal jawab bersama murid.
2.Guru memasang klip video lagu ‘Ibuku’
3.Murid dan guru menyanyikan lagu
 tersebut bersama-sama.
BBM: Klip Video Lagu ‘Ibuku’

Nilai : Hormat, kasih sayang

Refleksi:
Hujung Tinta:

~ Malam ini hanya menghabiskan waktu dengan siapkan RPH. Ada hikmah juga encik kata RPH yang aku bagi ada jumpa di internet, secara langsung boleh gak praktis menulis RPH sebelum nak berpraktikum bulan 3 nanti hehe.
~ Siapa-siapa nak ambil untuk digunakan sebagai contoh atau rujukan, boleh je, tapi lebih baik minta izin dulu ya.. Sebab hasil kerja kan.. =)

katakan like jika best ya!

3 comments:

hafiz hafizol said...

bakal guru la nie?? hi3

ILA HonEyBuNNy said...

hehhehe..teringat ada satu sbjk ila kena buat cmneh..haiya....

fening jgk kepala..heheh...sbb xdk asas tetiba kna ngajar budak2..heheh

ahsfantasy24 said...

erk..
dear, ngajar dajah 3 ke?? hehe..
kite sem tujuh ;)