Tabung Masa Depan

Friday, March 8, 2013

Teori Tradisional PaniniAliran tradisional dalam kajian bahasa telah bermula sejak zaman silam yunani,iaitu kira-kira pada abad ke-5 sebelum masihi.Pada zaman itu,kajian bahasa merupakan cabang falsafah yang dapat membantu ahli-ahli falsafah yunani menyelidiki tabii alam.Dari yunani deskripsi bahasa tradisional berkembang ke Eropah pada zaman pertengahan  dan akhirnya meresap ke dalam beberapa bahasa penduduk asal di situ. Deskripsi bahasa yang dibuat oleh ahli-ahli falsafah yunani berasaskan logika.Plato umpamanya,telah membahagikan golongan kata kepada dua,iaitu nama dan perbuatan.Nama ditakrifkan sebagai kata yang dapat berfungsi sebagai subjek dalam ayat,manakala perbuatan pula membayangkan tindakan.

Secara ringkasnya, teori ini menekankan 4 perkara utama:

Kajian- bentuk tulisan, bersifat deduktif
bahasa boleh berkembang- setiap bahasa ada bahasa induk
bersifat sejagat(Yunani+Latin)
mementingkan hukum bahasa- menetapkan golongan kata 
->kata nama, kata sifat dan kata kerja
katakan like jika best ya!

No comments: