Tabung Masa Depan

Thursday, March 7, 2013

Pengajian Melayu BMM3117 : Teori Huraian Bahasa            Teori huraian bahasa ialah pendapat atau pandangan yang dikemukakan dalam bidang bahasa. Oleh yang demikian,kita dapat memahami teori huraian bahasa sebagai “pendapat yang memerihalkan teori dalam bahasa;”iaitu pandangan atau pemikiran tokoh-tokoh tentang huraian bahasa.
            Teori huraian bahasa juga menjelaskan bahawa unsur-unsur bahasa yang diajarkan boleh dihurai. Penerangan ini penting bagi menentukan butir-butir yang hendak dijadikan bahan pengajaran dan prosedur-prosedur mengajar. Bahan dan prosedur pengajaran inilah yang digunakan untuk menyampaikan isi pengajaran.

Terdapat empat teori huraian bahasa yang meliputi:


1. Teori Huraian Bahasa Tradisional (Panini)             - link
2. Teori Huraian Bahasa Struktural                              - link
3. Teori Huraian Bahasa Transformasi Generatif       - link
4. Teori Huraian Bahasa Fungsional (Pragmatik)      - linkkatakan like jika best ya!

No comments: