Tabung Masa Depan

Thursday, May 30, 2013

Nota BMM 3113 : Ulangkaji dan Latihan Soalan Kajian Tindakan (spot)1. 4 ciri penyelidikan yg baik
Tujuan jelas
Penerangan yg jelas dgn proses kajian
Perancangan sistematik, kurang ralat
Piawai etika yang tggi
Kesahan dan keboleh percayaan.

2. 3 perbezaan kuantitatif dan kualitatifkuantitatif
kualitatif
tujuan
Selidik hubungan, sebab dan akibat
Memahami peranan sosial
rekabentuk
Dibentuk sebelum kjian dijalankan
Dibentuk semasa kajian dijalankan
Tempoh masa
Boleh dirancang
Tidak boleh dirancang
sampel
besar
 Kecil
analisis
Statistik ke atas data numerik
Deskripsi dan interpretasi naratif3. 4 ciri penyelidikan tindakan
Libatkan kitaran(cyclic). Kemungkinan langkas yg sama diulang.
Keterlibatan responden aktif
Kualitatif- utamakan penggunaan perkataan dr nombor
Reflektif- refleksi kritikal
Dapatan boleh dijurnalisasikan oleh org lain.

4. 4 peringkat proses penyelidikan tindakan
rancang
bertindak
perhati
refleksi

5. Cara memulakan penyelidikan
Buat pemerhatian, soalan dan refleksi tentang keadaan sebenar
Buat penilaian tentang situasi semasa
Kenal pasti isu atau mslah P&P yang hendak dikaji
Berkolaborasi dgn guru lain, ketua panitia atau ketua bidang

6. 2 alat kajian
ujian pra dan pos- ujian dilakukan sebelum dan selepas kajian
pemerhatian tentang perlaksanaan rukun solat semasa kajian guna boring pemerhatian

7. 2 amalan refleksi yang boleh dijalankan berdasarkan masalah di atas
Teknik dan aktiviti P&P yang digunakan
Kaedah menghafaz yang digunakan
ABM
Strategi
Masa

8. Rancangkan 2 aktiviti untuk slesaikan masalah meningkatkan mutu hafazan
berkonsepkan latih tubi
berknosepkan pengukuhan
berkonsepkan nyanyian
berkonsepkan permainan


9. Bincangkan skop kajian yang dijalankan berdasarkan aspek berikut.
Reka bentuk penyelidikan- eksperimen
Pemboleh ubah kajian- kaedah pengajaran power point dan kaedah tradisional
Instrument kajian – ujian pra dan pos
Prosedur pngumpulan data – 2 kumpulan yang dianalisis mnggunakan kaedah power point dan
         kaedah tradisional
Kaedh menganalisis data – jadual dan graf

10. Kaedah pemerhatian
-proses penilaian sesuatu keadaan /situasi secara kritikal
-sesuai untuk mengamati tingkah laku murid
-maklumat boleh diperoleh drpd rakaman video
-Konkrit dan tekal

11. modul kajian tindakan yang sesuai- carta proses kajian
Refleksi
Kenal pasti fokus kajian
Kenal pasti objektif kajian
Tentukan kumpulan sasaran 
Mrancang dan melaksanakan tindakan bg atasi masalah

12.  masalah –
Reka tajuk kajian-
Nyatakan 2 objektif khusus dan umum yang sesuai

13. bina pelan tindakan bersesuaian dengan kajian tindakan yang ingin dikaji.
Kaedah analisis data – menggunakan peratus- sebelum dan selepas
Graf
Pekali korelasi

katakan like jika best ya!