Tabung Masa Depan

Friday, July 12, 2013

Rancangan Pengajaran Harian Dunia Muzik KSSR Tahun 3
RPH Dunia Muzik Tahun 3 (KSSR)


Mata Pelajaran :               Dunia Muzik Tahun 3
Tahun               :               3 Nilam
Hari                  :               Selasa
Tarikh               :              19 Febuari 2013
Masa                :               11.10-11.40 pagi
Fokus               :               Nyanyian Solfa (Do, Re, Mi)


Standard Kandungan       :               1.1          Menyanyi pelbagai repertoire secara solo atau                                                                                                 berkumpulan.

Standard Pembelajaran    :               1.1.3      Menyanyi solfa do, re, mi.
                                                                  - Menyanyikan nyanyian solfa dalam pelbagai corak irama.                                                                                     


Objektif                           :          Pada akhir pembelajaran, murid dapat:
                                                 1. Menyanyikan nyanyian solfa do,re,mi dalam empat bentuk irama                                                                                     yang berbeza secara solo dan berkumpulan.
                                                 2. Membuat gerak isyarat tang Curwen sambil menyanyikan nyanyian Solfa.                                                                


Pengalaman Sedia Ada                  :               Murid boleh menyanyikan irama yang berbeza-beza.


BBM                                             :               Carta Isyarat Tangan Curwen
                                                                                Audio Nyanyian Solfa do, re, mi
                                                                                Lirik Irama nyanyian Solfa
                                                                               

Penyerapan Nilai                             :               Yakin, mengikut arahan
Kemahiran Berfikir                          :               Membezakan nyanyian solfa mengikut irama.
EMK                                              :               KreativitiLangkah/Masa
Isi Pelajaran
Aktiviti P&P
Strategi P&P/ ABM / Nilai
Set Induksi
(5 minit)
-Pengenalan
Nyanyian Solfa (do,re,mi)

1. Guru memperdengarkan audio nyanyian Solfa.
2. Murid menyebut irama solfa do, re dan mi berulang kali.
-Membunyikan nyanyian Solfa do, re, mi

-Kem. Menyebut nyanyian solfa


Langkah 1
(10 minit)
-Nyanyian solfa do, re, mi
-Gerakan isyarat Curwen do,re,mi
1. Guru menunjukkan carta gerakan isyarat tangan Curwen do, re, dan mi kepada murid.
2. Murid diminta menyebut nyanyian solfa do, re, mi sambil membuat isyarat tangan Curwen dengan bimbingan guru.


-Membunyikan nyanyian solfa sambil membuat isyarat tangan Curwen.

-Kem. Membeza

-Carta Isyarat Tangan Curwen

Langkah 2
(10 minit)
-Nyanyian Solfa mengikut irama sambil membuat isyarat tangan Curwen.
1. Guru memperdengarkan audio irama nyanyian Solfa .
2. Murid mengikut irama nyanyian solfa sambil membuat isyarat tangan Curwen.
3. Guru membimbing murid.

- Menyanyikan Nyanyian Solfa mengikut irama sambil membuat isyarat tangan Curwen.

-Kemahiran Menyanyi mengikut irama.

-Audio irama nyanyian solfa.
-Lirik Irama nyanyian solfa.


Penutup
-Rumusan P&P
-Pengukuhan
1. Guru merumuskan P&P hari ini.
2. Murid diminta mengingat kembali perkara yang telah dipelajari.
- Imbas kembali

-Kem. Mengingat

Refleksi P&P Guru:


katakan like jika best ya!

6 comments:

shahidan ismail said...

terima kasih atas perkongsian...

Anonymous said...

TQ...

Anonymous said...

tq

Anonymous said...

trima kasih..

Anonymous said...

tq

BOBastic said...

terima kasih