Tabung Masa Depan

Thursday, March 7, 2013

Aktiviti Pengayaan Bahasa Melayu di dalam Kelas - Permainan Silang KataArahan: Cari perkataan tersembunyi secara menegak dan melintang


siapa          batik       keluarga        dan     gembira 


s
e
b
k
y
i
s
e
n
a
p
t
d
p
j
f
t
o
h
d
k
e
s
i
a
p
a
e
r
l
k
c
v
p
l
l
z
x
t
a
k
u
g
e
m
b
i
r
a
t
w
k
r
b
o
r
o
d
g
a
s
d
g
m
t
r
a
k
e
a
g
c
d
a
n
r
t
s
a
m
b
i
l
v
katakan like jika best ya!

No comments: