Tabung Masa Depan

Wednesday, May 29, 2013

BMM 3103 - Contoh soalan mengikut aras Taksonomi BloomBaca laporan di bawah ini dengan teliti dan kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya.

Laporan Kegiatan Kelab Keselamatan Jalan Raya
Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Poi Lam, Sesi 2004

            Kelab Keselamatan Jalan Raya Sekolah Jenis Kebangsaan (C) Poi Lam telah membentuk ahli jawatankuasanya yang baru pada bulan Januari 2004. Cikgu Razali dan Cikgu Chan menjadi guru penasihat kelab ini. Sejumlah 75 orang murid yang telah menyertai kelab ini. Sepanjang sesi persekolahan 2004, kelab telah merancang beberapa aktiviti untuk dilaksanakan.
           
            Pada 16 Mac 2004, kelab ini telah menganjurkan Kuiz Keselamatan Jalan Raya Peringkat Sekolah. Tujuan kuiz ini diadakan adalah untuk melihat sejauh mana murid-murid memperoleh maklumat tentang keselamatan di jalan raya. Sambutan daripada murid-murid yang bukan ahli kelab juga amat menggalakkan.

            Pada 2 Mei 2004, kelab telah mengadakan lawatan sambil belajar ke Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Petaling Jaya, Selangor. 30 orang ahli dan dua orang guru penasihat turut menyertai lawatan tersebut. Di sana kami mendengar ceramah tentang undang-undang jalan raya yang disampaikan oleh pengawai JPJ. Selepas itu, kami dibawa melawat ke tapak Ujian Pemanduan untuk menyaksikan proses ujian memandu dijalankan.

            Pada awal bulan Jun 2004, kempen berbasikal secara berhemah pula diadakan selama dua minggu. Kempen ini bertujuan melatih murid-murid agar berhati-hati semasa berbasikal sewaktu berulang-alik ke sekolah. Sepanjang kempen berlangsung, murid-murid diberi ceramah serta diajar teknik menjaga keselamatan semasa berbasikal di jalan raya.
            Semua aktiviti yang dijalankan telah mencapai matlamatnya. Semoga hasrat ahli-ahli kelab untuk mempelbagaikan aktiviti pada tahun hadapan akan tercapai.
Laporan disediakan oleh,


Chin Kim Len                                                                                                  12 JULAI 2004
(CHIN KIM LEN)
Setiausaha,
Kelab Keselamatan Jalan Raya.


1. Berapa orangkah yang menyertai lawatan ke Jabatan Pengangkutan Jalan? (pengetahuan)
                                                                                                                
            A   30 orang
            B   32 orang
            C   32 orang
            D   36 orang


2. Kata berhemah dalam laporan bermaksud   (aras kefahaman)
            A   lemah lembut
            B   berbudi pekerti
            C   berdikit-dikit
            D   beransur-ansur3.         “ Alia memakai topi keledar dan baju berwarna terang sebelum menunggang       basikal ke sekolah
       Aktiviti yang manakah antara berikut telah memberi pengetahuan kepada Alia    tentang ciri-ciri keselamatan seperti di atas. (aras aplikasi)
A  Kuiz Keselamatan Jalan Raya Peringkat Sekolah
B  Ceramah Menjaga Keselamatan di Jalan Raya
C  Kempen Berbasikal secara Berhemah.
D  Lawatan sambil Belajar ke Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)


4. Pilih pernyataan yang tidak benar. (aras analisis)
            A   Ahli kelab berjumlah 77 orang.
            B   Aktiviti yang diadakan di kawasan sekolah ialah Kuiz Keselamatan Jalan                        Raya.
            C   Cikgu Razali dan Cikgu Chan ialah guru penasihat kelab.
            D   Aktiviti terakhir kelab pada tahun 2004 ialah kempen berbasikal.5.         Urutan rangka aktiviti yang betul ialah  (aras sintesis)
            A   Kuiz Keselamatan Jalan Raya Peringkat Sekolah→ kempen berbasikal
                  → Lawatan ke JPJ
            B   Lawatan ke JPJ → kempen berbasikal → Kuiz Keselamatan Jalan Raya                          Peringkat Sekolah
            C   Mesyuarat kelab → Kuiz Keselamatan Jalan Raya Peringkat Sekolah →                           kempen berbasikal

            D   Kuiz Keselamatan Jalan Raya Peringkat Sekolah → Lawatan ke JPJ →                            kempen berbasikal
katakan like jika best ya!

No comments: